Умови використання

1. Зміст онлайн-пропозиції Компанія C. Bechstein Pianofortefabrik AG не несе відповідальності за актуальність, точність, повноту або якість наданої інформації. Претензії до автора, що стосуються відшкодування матеріальних або інтелектуальних збитків, завданих в результаті використання або невикористання наданої інформації або в результаті використання неповної або невірної інформації, принципово не приймаються. Виняток становить доведений намір або груба провина автора з необережності. Усі пропозиції не є юридично обов’язковою офертою. Автор підкреслює, що залишає за собою право на періодичну або остаточну зміну, доповнення, видалення або опублікування пунктів даної пропозиції або всієї даної пропозиції повністю без спеціального повідомлення.

2. Посилання та лінки. Відповідальність автора за прямі і непрямі посилання на зовнішні веб-сайти (гіперпосилання), що знаходяться поза сферою відповідальності автора, настає виключно в разі, якщо автор знає про такий контент і технічно має можливість перешкодити доступу до такого контенту зі свого веб -сайту, якщо він має протизаконний характер. Автор категорично заявляє, що на момент розміщення посилань на зовнішніх веб-сайтах не було виявлено протизаконного контенту. Автор не несе жодної відповідальності за поточний або майбутній контент веб-сайтів, пов’язаних гіперпосиланнями до справжнього веб-сайту, або за авторство їх контенту. Тому він категорично не несе відповідальності за будь-який контент будь-яких веб-сайтів, пов’язаних гіперпосиланнями до справжнього веб-сайту, в які були внесені зміни після розміщення посилань на них. Це стосується всіх розміщених на даному веб-сайті посилань і лінків, а також всіх повідомлень користувачів веб-сайту в гостьових книгах, на дискусійних форумах, в каталогах посилань, розсилках, створених автором, а також у всіх інших формах бази даних, доступних для внесення будь-яких записів. Якщо веб-сайт, на який дано посилання, містить протизаконну, помилкову або неповну інформацію, то за шкоду, завдану в результаті використання або неможливості використання подібної інформації, несе відповідальність виключно власник веб-сайту, на який дано посилання, а не той, хто розмістив посилання на цей веб-сайт.

3. Авторське право. Автор враховує авторське право на розміщенні тексти, зображення, графіку, аудіо- та відеоматеріали, використовує тексти, зображення, графіку, аудіо та відео матеріали власного авторства або використовує тексти, зображення, графіку, аудіо- та відеоматеріали, які не потребують ліцензії на використання. Права на зображення, які використовуються на даному веб-сайті, по можливості, згадуються. Якщо, не дивлячись на всю ретельність нашої роботи, ваші авторські права були порушені, будь ласка, звертайтеся за адресою, вказаною в вихідних даних. На всі торгові марки і товарні знаки, зазначені в рамках даної інтернет-пропозиції або зареєстровані третіми особами, поширюється дія закону про товарні знаки і про захист інтелектуальної власності власника зареєстрованого товарного знаку. Проста згадка торгових марок не означає, що вони не перебувають під правовим захистом третіх осіб! Виключне право на опубліковані тут і створені ним об’єкти належить автору даного веб-сайту. Копіювання, розмноження і використання таких графічних, аудіо- та відефайлов, текстів в інших електронних або друкованих публікаціях без згоди автора забороняється.

4. Зміни

Ми залишаємо за собою право змінювати дані умови користування в майбутньому, наприклад, з метою відображення змін в законах або в наших послугах, а також правових прогалинах. Про зміни загальних умов користування ми будемо повідомляти не менше, ніж за чотири тижні до вступу їх в дію. Зміни вступають в дію, якщо протягом чотирьох тижнів після повідомлення від вас не надходить заперечення. Повідомляючи про зміни, ми вказуємо вам на право заяви заперечення, а також на наслідки відсутності заперечення. Якщо в названий вище термін від вас надійшло заперечення, то при користуванні нашими послугами продовжують діяти вже наявні договірні положення. Ми залишаємо за собою право на розірвання договору без дотримання встановленого порядку.

5. Заключне положення і чинне право

Місцем виконання є місцезнаходження власника веб-сайту, тобто місто Берлін.

В рамках ділових відносин з комерсантами, юридичними особами публічного права чи фондами державного та муніципального майна, позови розглядаються за місцем знаходження власника веб-сайту, тобто в Берліні. У разі якщо вимоги власника веб-сайту пред’являються не в рамках спрощеного порядку розгляду справ про стягнення заборгованості (без виклику відповідача до суду ) і якщо відповідач не є комерсантом, то всі суперечки розглядаються судом за місцем проживання останнього. Усі правові відносини, що виникають нa основі цього договору, регулюються законодавством Федеративної Республіки Німеччина, застосування Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) виключено.

Якщо офіційне місце проживання або місце постійного перебування користувача, в тому числі у випадках, коли останній не є комерсантом, на момент пред’явлення позову не відомі або якщо після укладення договору користувач переніс місце свого проживання або місце свого постійного перебування за межі сфери дії законодавства Федеративної Республіки Німеччина, то місцем розгляду спорів вважається місце знаходження власника веб-сайту, в разі якщо договір був укладений в письмовій формe.

Будь-яка інформація, надання згоди, всі повідомлення або запити в рамках даних умов користування, а також будь-які зміни або доповнення цих умов користування повинні бути оформлені в письмовому вигляді. Відправка електронною поштою або по факсу відповідає оформленню в письмовому вигляді, це ж поширюється і на натискання на відповідну командну кнопку.

Зміни або доповнення цих умов користування мають юридичну силу, якщо оформлені в письмовому вигляді. Це формулювання поширюється і на відмову від необхідності письмової форми.

Визнання недійсним одного з умов або положень цього договору не є підставою для визнання недійсним будь-яких інших умов або положень цієї угоди. Положення, визнані недійсними, повинні бути замінені такими, які найближче відповідають за змістом тим положенням, які були визнані недійсними. Те ж саме відноситься до будь-яких правових прогалин, які повинні бути заповнені.

З даної угоди, укладеної між власником веб-сайту і користувачем, не виникає жодних корпоративних правовідносин.

Німецька редакція справжніх положень має юридичну силу і є обов’язковою.